Uključi se!

Ministarstvo rudarstva i energetike je 13. juna 2023. godine otvorilo javnu raspravu o Integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom planu Republike Srbije (INEKP) koji se odnosi na period do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine. Javna rasprava traje do 28. jula ove godine.

INEKP jedan od najvažnijih dokumenata u oblasti energetike i klimatskih promena i ključan instrument za sprovođenje energetske tranzicije i borbu protiv negativnih efekata klimatskih promena, a javna rasprava je prilika da se javnost uključi u njegovu izradu slanjem komentara.

Kako bismo olakšali učešće u ovom procesu svim građanima koji žele da učestvuju a smatraju da nisu dovoljno stručni ili nemaju dovoljno vremena za analizu dokumenta, pripremili smo komentare koje možete preuzeti i poslati Ministarstvu rudarstva i energetike u svoje ime.

Kompletnu dokumentaciju uključujući Uredbu o utvrđivanju Integrisanog nacionalnog energetskog  i klimatskog plana, Obrazloženje Uredbe, Program Javne rasprave, obrasce za slanje komentara i ostalu prateću dokumentaciju možete pronaći na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike.

Analize

Komentari